Samazini zemes transformācijas jeb atmežošanas izmaksas līdz pat 50%

Līdz 2013. gadam šo procesu dēvēja par transformāciju.

Atmežošana — personas darbības izraisīta meža pārveidošana citā zemes lietošanas veidā.  Atmežošana tiek veikta galvenokārt būvniecībai un infrastruktūras ierīkošanai, retāk atpūtas un sporta kompleksu ierīkošanai un paplašināšanai.

SIA Palus piedāvā uzņēmuma ieaudzētās mežaudzes izmantot atmežošanas kompensācijas samazināšanai. Parasti kompensācija var tikt samazināta par 30-50%, atsevišķos gadījumos pat vairāk, ja atmežojami vairāki hektāri. Izmantojot SIA Palus ieaudzētās mežaudzes atmežošanas kompensācijas samazināšanai, klients ne tikai samazina atmežošanas izmaksas, bet arī ievērojami ietaupa laiku, kas būtu nepieciešams kompensējošās mežaudzes teritorijas piemeklēšanai, stādu iegādei un loģistikai, stādīšanai un dokumentu kārtošanai.

Sīkāka informācija zvanot: +371 24771222

 .