Cirsmu sagatavošana

Cirsmu sagatošana plānotajām darbībām ir pasākuma komplekss, kurā ietilpst:

  • Plānoto cirsmu apskate dabā, 
  • norobežojošo vizūru izciršana 
  • skices izgatavošana, izmantojot GPS iekārtu. 

Lai veiktu cirsmu sagatavošanas darbus, obligāti nepieciešama derīga meža inventarizācija.


Pakalpojuma izpildes temiņš  pakalpojums pieejams visā Latvijas teritorijā. 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 10.01.2020         

 .