MEŽA INVENTARIZĀCIJA

Kvalitatīvi veikta meža inventarizācija – tas ir pamats meža efektīvai un pareizai apsaimniekošanai.

Meža inventarizācija ir viens no priekšnoteikumiem, lai kvalitatīvi veiktu saimniecisko darbību mežā, piemēram, lai veiktu koku ciršanu.Turklāt meža inventarizācija ietekmē arī īpašuma kadastrālo vērtību.

Tāpat meža inventarizācija ir nepieciešama:

  •  lai veiktu atmežošanu,
  • pretendētu uz valsts un Eiropas Savienības līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu realizācijai, tai skaitā jaunaudžu kopšanai.

Ja meža inventarizācijas termiņš jau ir beidzies vai tuvojas beigām, vai inventarizācijas dati ir novecojuši un neatbilst situācijai dabā, SIA Palus nodrošinās profesionāla taksatora (meža inventarizācijas veicēja) pakalpojumu un sagatavos jaunu meža inventarizāciju iesniegšanai Valsts meža dienestā.

Kādi faktori ietekmē meža inventarizācijas cenu?

Meža inventarizācijas dabā un taksācijas datu sagatavošanas izmaksas būs atkarīgas no tā:

  • cik liela ir inventarizējamā meža platība,
  • vai inventarizācija tiek veikta pirmreizēji vai atkārtoti,
  • vai īpašums sastāv no vienas vai vairākām zemes vienībām.

Kvalitatīvas, pārdomātas un uz veiksmīgu ilgtermiņa apsaimniekošanu vērstas meža inventarizācijas izmaksas ir sākot no 250 EUR/ha + PVN.

SVARĪGI ZINĀT: derīga meža inventarizācija, meža īpašniekam nodrošina iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par īpašumā esošajām jaunaudzēm un saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kā arī iespēju pieteikties kompensācijai par saimnieciskās darbības ierobežojumiem.


Pakalpojumi

SIA "Palus" meža īpašniekiem piedāvā pilnu meža apsaimniekošanas ciklu sākot no meža stādīšanas līdz ciršanai, tai skaitā:

Mežizstrāde

Veicam mežizstrādes darbus, kā arī iepērkam cirsmas.

Uzzināt vairāk


Meža atjaunošana

Piedāvājam izcirsto platību atjaunošanu, iesakot labāko risinājumu katrā situācijā.

Spied šeit

Jaunaudžu kopšana

Tas ir veids, kā efektīvi uzlabot nākotnes meža vērtību, atstājot vērtīgākos kociņus.

Uzzināt vairāk