Pasargājiet savas mežaudzes!!

Egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanas pasākumi

Iespējams esat dzirdējuši par iepriekš izsludināto ārkārtas situāciju Latvijā, kas tagad pagarināta ar Valsts meža dienesta (VMD) ģenerāldirektora lēmumu līdz 1. septembrim, saistībā ar bīstamu meža kaitēkli - egļu astoņzobu mizgrauzi. Pēdējo 2 gadu laikā mizgraužu bojājumi pieauguši 10 reižu, savukārt šogad tiek prognozēts vēl būtiskāks bojājumu pieaugums visā Latvijas teritorijā.

SIA Palus noteiks egļu audžes veselības stāvokli

Mežu ilgtermiņa apsaimniekošanas uzņēmums SIA Palus piedāvā veikt egļu audžu apsekošanu, lai noteiktu egļu veselības stāvokli un iespējamo mizgraužu klātbūtni audzēs. Gadījumā ja mežaudzē tiek konstatēti mizgrauži, Latvijas valsts mežzinātnes institūta "Silava" zinātnieki stigri iesaka nekavējoties veikt koku ciršanu vienlaidus sanitārajā cirtē, lai nepieļautu mizgraužu tālāku izplatīšanos. Diemžēl mežaudzi, kuru skāruši mizgrauži, izglābt vairs nav iespējams un vienīgais šobrīd zināmais risinājums ir audzi nocirst, kamēr koki vēl ir zaļi, lai nezaudētu to ekonomisko vērtību. Pēc cirtes veikšanas VMD izcirtumā uzstāda feromonu slazdus kukaiņu ķeršanai. Pēc cirtes veikšanas mežaudzi ir droši atjaunot, stādot egli, jo mizgrauži neaiztiek jaunas eglītes.

Skatīt vairāk


Piedāvājam apsekot meža īpašumus ar vērtīgajām egļu audzēm dabā ar galveno mērķi - izvērtēt mizgraužu risku. Papildus tiek apsekots viss īpašums un sagatavota rakstiska informācija ar attēliem un kartes izdruku par īpašumā novēroto, kā arī sniegti priekšlikumi turpmākai īpašuma apsaimniekošanai ar finanšu piedāvājumu.

Apsekošanas izmaksas tikai 250 EUR + PVN par vienas dienas darbu (vienā dienā iespējama vairāku tuvu esošu īpašumu apsekošana), pakalpojuma apmaksas termiņš 2 nedēļas pēc pārskata saņemšanas. Ja šo 2 nedēļu laikā apstiprināsit sagatavoto piedāvājumu turpmākai sadarbībai, apsekošana būs bez maksas.


Piesakies

Ja īpašumā tiks konstatēti mizgraužu bojājumi, piedāvāsim sagatavot cirsmas, veikt mežizstrādi, kā arī iestādīt vietā jaunu mežu ar 3 gadu garantiju, kuras laikā tiks veikta agrotehniskā kopšana, aizsardzība pret dzīvnieku bojājumiem un stādu papildināšana nepieciešamības gadījumā.

Zemāk pievienota plašāka informācija no dažādiem publiski pieejamiem avotiem