Atmežo gudri!

Garantējam samazināt atmežošanas kompensācijas izdevumus “vismaz” par 50%  no zemes transformācijas izmaksām.

Meža atmežošana ir nepieciešama ikvienai juridiskai vai privātpersonai, kura vēlas pārveidot mežu citā zemes lietošanas veidā. Atmežošana tiek veikta:

 • Būvniecības un infrastruktūras ierīkošanai – atpūtas, kempingu, slēpošanas un citu sporta kompleksu ierīkošanai un paplašināšanai.

 • Individuālo dzīvojamo māju būvniecībai. (piejūrā, pilsētā, parastā teritorijā)

 • Ciematu attīstīšanai.

 • Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūvei, satiksmes infrastruktūras objektu apbūvei.

 • Karjeru un ūdenskrātuvju ierīkošanai.

 • Lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai.

 • Vēja un saules paneļu parku būvniecībai.

 • Īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai, u.c.

Ieguvumi ar Palus meža atmežošanā

 1.  Ar Palus ir iespēja samazināt atmežošanas kompensācijas izdevumus un ietaupīt garantēti vismaz 50%  no zemes transformācijas izmaksām

 2.  Palīdzam sagatavot, kā arī iesniedzam visus atmežošanai nepieciešamos dokumentus katram klientam individuāli[EK1] . Katram klientam individuāli tiek nodrošinātas konsultācijas par nepieciešamajiem speciālistu atzinumiem un dokumentiem iesniegšanai pašvaldībā.
 3. Nepieciešamības gadījumā tiek sagatavota jauna meža inventarizāciju (ja tā nav iepriekš veikta vai beidzies derīguma termiņš).

 4. Piedāvājam pieredzējušu zemes mērniecības pakalpojumus, lai sagatavotu atmežojamās teritorijas plānu
 5. Nodrošinām atmežojamās teritorijas sagatavošanu tālākai izmantošanai atbilstoši lietošanas mērķim

Cik liela ir atmežošanas kompensācija?

Atkarībā no saimnieciskās darbības ierobežojumiem un teritorijas veida, kompensācija parasti ir sākot no viena līdz pat vairākiem desmitiem eiro par m2 .

Atmežošanas kompensāciju var ievērojami samazināt ar meža ieaudzēšanu citā līdzvērtīgā teritorijā, kurā iepriekš nav bijis mežs.

SIA Palus piedāvā uzņēmuma ieaudzētās mežaudzes izmantot atmežošanas kompensācijas samazināšanai. Parasti kompensācija var tikt samazināta par 30-50%, atsevišķos gadījumos pat vairāk, ja atmežojami vairāki hektāri.

Rūpējamies par to, lai saglabātu līdzsvaru dabā - transformējot meža zemi uz apbūves gabalu, citur jau esam iestādījuši jaunaudzi. 

Piesakies bezmaksas konsultācijai

Vēlaties iegūt vairāk informācijas par atmežošanas pakalpojuma iespējām un izmaksām? 

Sazinieties ar mums
Sadarbības partneriem

Klientam tiek samazinātas izmaksas, savukārt partneris saņem komisiju.