Pakalpojumi

SIA "Palus" meža īpašniekiem piedāvā pilnu meža apsaimniekošanas ciklu sākot no meža stādīšanas līdz ciršanai, tai skaitā: 

Atmežošana

Līdz 2013. gadam šo procesu dēvēja par transformāciju.

Samazini zemes transformācijas jeb atmežošanas izmaksas līdz pat 50%
    


 .