MEŽA ATJAUNOŠANA

Meža atjaunošanas galvenais uzdevums ir mežsaimniecības prasībām atbilstoša, produktīva, augstvērtīga un kvalitatīva meža izaudzēšana.

PALUS piedāvā izcirsto platību atjaunošanu dabiski vai stādot augstvērtīgus un selekcionētus Latvijas izcelsmes stādus (vai apvienojot abus).Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pakalpojumā ietilpst:

  • piemērotākās koku sugas, stādu veida un apjoma noteikšana,
  • augsnes gatavošana ar frēzi vai ekskavatoru,
  • savlaicīga stādu rezervācija kokaudzētavā, iegāde un nogādāšana mežā,
  • stādīšana,
  • agrotehniskā kopšana (stādīto kociņu augšaas telpas atbrīvošana no aizzēluma) pirmos 3 gadus,
  • stādu apstrāde ar repelentiem, pasargājot tos no meža dzīvnieku bojajumiem
  • 3 gadu garantija, kuras ietvaros tiek nodrošināta stādu papildināšana nepieciešamības gadījumā.

Svarīgi zināt! Mežu ir iespējams veiksmīgi stādīt un ieaudzēt arī tādos pārmitros un barības vielām nabadzīgos meža tipos kā purvājā un niedrājā, ja pareizi sagatavota augsne un izvēlēti atbilstoši stādi.

Atceries! Meža īpašniekam saskaņā ar MK noteikumos ir pienākums mežu atjaunot 5 gadu laikā pēc izcirtuma izveidošanas. Izņēmums ir purvājs, niedrājs, dumbrājs un liekņa – tas jāatjauno ne vēlāk kā 10 gadu laikā pēc izcirtuma izveidošanas. Pēc cirtes mežaudzi, kas sasniegusi galvenās cirtes caurmēru, atjauno triju kalendāra gadu laikā pēc cirtes gada.