CIRSMU SAGATAVOŠANA

Meža cirsmu sagatavošana ir svarīgs nosacījums plānotajām mežizstrādes darbībām. Cirsmu sagatavošanā ietilpst:

  • plānoto cirsmu apskate dabā, novērtēšana,
  • cirsmu stigošana un roežu iezīmēšana ar krāsu,
  • skices izgatavošana, izmantojot GPS iekārtu,
  • augošu koku uzmērīšana (dastošana),
  • iesnieguma koku ciršanai sagatavošanu Valsts meža dienestam.

Lai saņemtu apliecinājumu koku ciršanai, obligāti nepieciešama derīga meža inventarizācija.

Garantējam kvalitatīvu un atbilstošu izpildes termiņu atkarībā no sagatavojamās meža īpašuma platības. Parasti cirsmu sagatavošana tiek nodrošināta 10 darba dienu laikā no vienošanās par darbu uzsākšanu.