CIRSMU SAGATAVOŠANA

Cirsmu sagatavošana plānotajām darbībām ir pasākumu komplekss, kurā ietilpst:

  • plānoto cirsmu apskate dabā
  • norobežojošo vizūru izciršana 
  • skices izgatavošana, izmantojot GPS iekārtu. 

Lai veiktu cirsmu sagatavošanas darbus, obligāti nepieciešama derīga meža inventarizācija.

Pakalpojums pieejams visā Latvijas teritorijā.