Izmanto iespēju!

Uzzini kā piesaistīt ES finansējumu sava meža īpašumam. 

Privāto meža īpašniekiem paveras iespēja, kas ne tikai var mainīt viņu īpašumus, bet arī iezīmē ceļu uz ilgtspējīgu attīstību. Eiropas Savienības fondu finansējums ir kā atslēga, kas sniedz resursus, lai padarītu meža īpašumus labākus un uzlabotu vides stāvokli apkārtnē.

Vai jūsu saimniecība vai meža īpašums ir gatavs jaunām iespējām?

Eiropas Savienības finansējums piedāvā ne tikai atbalstu, bet arī iespēju mainīt jūsu zemes īpašumu un veidot ilgtspējīgu nākotni.

Plašas iespējas nākamajā ES fondu naudas plānošanas periodā

Vai zinājāt, ka nākamajā ES fondu naudas plānošanas periodā meža īpašniekiem būs plašas iespējas piesaistīt atbalstu? Šis finansējums aptver daudzveidīgas darbības - sākot no jaunaudžu kopšanas un retināšanas līdz mežaudzes atjaunošanai pēc dabas katastrofām. Tas ne tikai nodrošina finansiālu atbalstu, bet arī ceļu uz ilgtspējīgām pārmaiņām.

Resursi un atbalsts ilgtspējīgas attīstības ceļā

Atbalsts nav vienīgi saistīts ar mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu vai apmežošanu. Tas sniedz iespēju arī lauksaimniecībā neizmantotu zemju pilnvērtīgai izmantošanai un esošo mežu uzlabošanai, veidojot ilgtspējīgu vidi, kas būs pamats nākamajām paaudzēm.

Zināšanu un atbalsta trūkums?

Vairākiem trūkst ne tikai finanšu līdzekļu, bet arī zināšanu par to, kā vislabāk attīstīt savu īpašumu. Tāpēc šis finansējums ir iespēja iegūt ne tikai naudu, bet arī mūsu atbalstu un zināšanas.

Rīkojieties tagad, veidojiet nākotni!

Šis ir brīdis, kad jūs varat pārvērst iespējas realitātē un veidot ilgtspējīgu nākotni savam meža īpašumam. Tāpēc nelaidiet garām šo iespēju, kas var pārvērst jūsu īpašumu un veidot ilgtspējīgu vidi ne tikai jums, bet arī nākamajām paaudzēm.

Gatavi radīt pārmaiņas?

Vai esat gatavs darboties? Piesakieties, rīkojieties un kopā radīsim ilgtspējīgas pārmaiņas jūsu meža īpašumā! Šis finansējums ir ne tikai iespēja, bet arī solis pretī ilgtspējīgai un perspektīvai nākotnei jums un jūsu tuvākajiem.